Noutati

Prosumator main img
2022-12-14 16:32:00

Cum devii prosumator - ce înseamnă și avantajele obținute


 

Un prosumator este un amalgam al cuvintelor producător și consumator. Atribuit, în general, scriitorului Alvin Toffler, acest termen este utilizat în mai multe moduri, pentru a se referi la persoanele care sunt mai mult decât simpli consumatori obișnuiți și care pot avea, de asemenea, un interes profesional pentru o companie sau pentru produsele și serviciile acesteia.

„Prosumator” este un termen relativ nou, care, în domeniul energiei, desemnează, de cele mai multe ori, consumatorii care produc și consumă energie electrică. Aceștia „autoconsumă” o parte din energia electrică pe care o produc și vând surplusul la rețea. Dar, atunci când producția lor este insuficientă, cumpără energie electrică de la rețea, ceea ce îi face atât producători, cât și consumatori.

       Noțiunea de prosumator

       Cum devii prosumator

       Cât costă să devii prosumator

       Panouri fotovoltaice și sisteme solare

       Avantaje în a fi prosumator

 Prosumator

Noțiunea de prosumator

Consumatorii activi de energie, adesea numiți „prosumatori”, deoarece consumă și produc energie electrică, ar putea schimba radical sistemul de energie electrică. Există diferite tipuri de prosumatori: prosumatori rezidențiali, care produc energie electrică acasă - în principal, prin intermediul panourilor solare fotovoltaice de pe acoperișurile lor, cooperative energetice, conduse de cetățeni sau asociații de locuințe, prosumatori comerciali, a căror activitate principală nu este producția de energie electrică și instituții publice, precum școlile sau spitalele. Creșterea numărului de prosumatori a fost facilitată de scăderea costului tehnologiilor de energie regenerabilă, în special a panourilor solare, care, în unele state europene, produc energie electrică la un cost identic sau mai mic decât prețurile cu amănuntul. Profitabilitatea depinde, în parte, de cota de energie electrică produsă pe care prosumatorii o pot consuma ei înșiși. Dar, deși acest lucru le poate reduce facturile, poate crea probleme pentru producătorii de energie tradițională și pentru operatorii de rețea.

Pe scurt, un prosumator este o persoană care produce și consumă energie - o schimbare posibilă, în parte, datorită dezvoltării noilor tehnologii conectate și creșterii constante a energiei regenerabile, precum cea solară și eoliană, în rețeaua noastră electrică.

Cum devii prosumator

Prosumatorii sunt în creștere în domeniul energiei, pe măsură ce tot mai mulți oameni își generează singuri energia, din resurse energetice distribuite. Acest lucru se realizează, cel mai adesea, prin intermediul panourilor solare de pe acoperiș și al vehiculelor electrice. S-au dus zilele în care consumul de energie electrică era o stradă cu sens unic. Rețeaua electrică de astăzi estompează granițele dintre generarea și consumul de energie.

Ascensiunea prosumatorilor evidențiază una dintre cele mai interesante tendințe în domeniul energiei regenerabile. Aceste tehnologii emergente pot contribui la conservarea mediului natural, pot stimula dezvoltarea economică și pot oferi oamenilor mai multe opțiuni energetice - stimulând o concurență și o inovare și mai mari, în sectorul energetic.

 Pașii pentru a deveni prosumator nou:

a) etapa de documentare și informare preliminară. Utilizatorul poate solicita, printr-o cerere adresată operatorului de rețea, informații referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la rețea a unui loc de consum și/sau de producție, furnizând datele caracteristice ale acestuia. Operatorul de rețea este obligat să transmită informațiile generale și informațiile specificate la art. 10 alin (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;

b) depunerea cererii de racordare și a documentației aferente, în vederea obținerii avizului tehnic de racordare. Cererea de racordare trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute la art. 1 alin. 13 din Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare; documentația anexată la cererea de racordare cuprinde, în funcție de categoria de utilizator, documentele specificate la art. 13 alin. 14 alin (1) din Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;

c) operatorul de rețea stabilește racordarea la soluția de rețea și emite avizul tehnic de racordare, sub forma unei oferte de racordare;

d) încheierea contractului de racordare între operatorul de rețea și utilizator (viitorul prosumator);

e) operatorul de rețea execută, în termenii și condițiile prevăzute în contractul de racordare, lucrările de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a sistemului de racordare:

- proiectarea sistemului de racordare;

- obținerea autorizației de construcție pentru instalația de racordare;

- construcția și punerea în funcțiune a sistemului de racordare;

- efectuarea lucrărilor de consolidare necesare în instalațiile din amonte, dacă este cazul;

- alimentarea cu energie a instalației pentru utilizarea probelor, dacă este cazul;

- verificarea conformității cu cerințele legislației secundare privind statutul de prosumator.

f) eliberarea, de către operatorul de rețea, a certificatului de racordare a locului de consum și de producție, cu mențiunea că este certificată calitatea de consumator;

g) alimentarea instalației în vederea utilizării de probe (art. 9 din Regulamentul aprobat de președintele ANRE, Ordinul nr. 59/2013);

h) solicitarea, către furnizorul de energie electrică cu care prosumatorul a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, de a vinde energia electrică produsă, având calitatea (certificată) de prosumator;

i) transmiterea, de către furnizorul de energie electrică, a proiectului de contract de vânzare-cumpărare, emis în baza contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018, semnat, în termen de 10 zile de la solicitare (art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 227/2018 al președintelui ANRE);

j) încheierea contractului de vânzare-cumpărare între prosumator și furnizorul de energie electrică (prosumatorul are obligația de a returna furnizorului contractul de vânzare-cumpărare semnat, în termen de 10 zile de la primire, sau de a comunica în scris, în același termen, cazurile pentru care nu semnează/restituie contractul (art. 4 alin (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018).

Cât costă să devii prosumator

Una dintre întrebările des întâlnite este „cât costă să devii prosumator?”. Pentru a stimula dezvoltarea panourilor fotovoltaice, în perioada următoare, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va acorda stimulente de finanțare pentru beneficiari, în limita a 20.000 de lei și, respectiv, 25.000 de lei, în cazul caselor ce vor fi scoase din uz. Cheltuielile eligibile pentru a beneficia de finanțare sunt achiziționarea panourilor, a invertorului, a materialelor de conectare, a structurii de instalare a sistemului și a tabloului de putere, a modulului de comunicare și a contorului inteligent.

Pentru a putea accesa finanțarea de la AFM, solicitanții ce doresc trecerea la statutul de prosumator pot apela la serviciile unui instalator autorizat din județul de proveniență, iar comisia de analiză din cadrul instituției va publica lista proiectelor aprobate. Solicitanții au la dispoziție 90 de zile pentru obținerea autorizației de construire și pot implementa proiectul în termen de 8 luni.

Panouri fotovoltaice și sisteme solare

Avantajele producției de energie solară sunt multiple, atât prin prisma impactului nepoluant asupra mediului, cât și prin economiile la factura de energie electrică. Astfel, pe toată durata amortizării investiției inițiale, estimată la aproximativ 5 ani (la costurile actuale), economiile la facturile de energie electrică sunt semnificative, iar la finalul acestei perioade, costurile de producție a energiei sunt eliminate, prosumatorul fiind chiar în situația de a primi bani pentru surplusul de energie electrică produsă și injectată în rețea. În plus, instalarea panourilor fotovoltaice contribuie și la creșterea valorii de piață a clădirii în care au fost instalate. Energia solară este o soluție foarte bună și pentru conectarea rapidă a clădirilor izolate.

Avantaje în a fi prosumator

Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu o putere instalată de până la 400 kW la punctul de consum, pot beneficia de următoarele facilități:

       pot vinde energia electrică (produsă și livrată în rețeaua electrică) furnizorilor de energie electrică cu care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice;

       furnizorii de energie electrică sunt obligați, la cererea prosumatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice, să achiziționeze energia electrică produsă și livrată. În acest scop, furnizorul este obligat să prezinte prosumatorului, în termen de 10 zile de la solicitare, un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice;

       prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu o putere instalată de până la 400 kW pe punct de consum, beneficiază de serviciul de reglare de la furnizorul de energie electrică cu care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice. Acest serviciu presupune o decontare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea;

       prosumatorii care sunt persoane fizice sunt scutiți de obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul propriu;

       prosumatorii care sunt persoane fizice sunt scutiți/eliberați de toate obligațiile fiscale aferente cantității de energie electrică produsă și utilizată pentru autoconsum sau vândută.

 

Poți deveni prosumator, urmând pașii deciși de instituțiile europene și de statul român. Pentru a implementa rețeaua de producție, poti apela cu incredere la firme care montează panouri fotovoltaice sau sisteme solare, acestea având experiența și tehnologia necesare pentru a te muta de la simplu consumator de energie, la statutul de prosumator.

Beneficiile care urmează după trecerea la calitatea de prosumator sunt atât bănești, cât și din punct de vedere al confortului, acestea pe lângă importanța rolului jucat în a face tranziția la forme de energie sustenabile, care să protejeze natura și să ofere un viitor mai bun generațiilor ce vor urma.

 

Sursă foto: Unsplash