BlueSolid SFL

Pellet ketel

 • BlueSolid SFL
 • Foto SFL

Een HR-ketel is in praktisch situaties toe te passen, echter sommige woningen en bedrijfspanden zijn niet aangesloten op het aardgasnet. Een oplossing hiervoor is gebaseerd op het verbranden van houtpellets, dit zijn korrels vervaardigd uit samengeperst hout.

De samenstelling van het compacte BlueSolid systeem bestaat uit:
 
• Gietijzeren CV-ketel, leverbaar in meerdere capaciteiten (van 22.0 tot 48.0 kW).
• Pelletbrander, types P7 en P12 (afhankelijk van type ketel).
• Buffertank voor pelletkorrels, voor 195 of 350 liter (afhankelijk van type brander).
 
Naast het standaard systeem zijn ook andere combinaties denkbaar. Bijvoorbeeld met een zonlichtsysteem en een grote buffer(tank) voor cv-water waar energie uit geput kan worden.

 

 • Technical Data

  BlueSolid: Compact en solide
   De solide basis van het BlueSolid pelletsysteem bestaat uit een in eigen
  fabriek duurzaam geproduceerde gietijzeren warmtelichaam met dezelfde
  opbouw zoals die gebruikt wordt in de olie- en houtketels.

  • BlueSolid is TÜV gekeurd en voldoet daarmee aan alle eisen. Voor de
  subsidieregeling verwijzen wij naar de website van Economische Zaken.
  • houtpellets als brandstof zijn CO2-neutraal, de hoeveelheid CO2 die bij
  verbranding vrij komt is even groot als wat een boom opneemt tijdens
  zijn hele leven.
  • houtpellets zijn aanmerkelijk goedkoper in gebruik dan propaan en
  stookolie en zijn in tegenstelling tot olie en gas heel stabiel qua prijs en
  maakt consumenten onafhankelijk van gas- en olieproductie.
  • opslag van houtpellets vergt geen milieubeschermende eisen en strenge
  maatregelen op het gebied van veiligheid zoals bij de opslag van propaan
  gas en stookolie.
  • een praktische en duurzame oplossing voor situaties waarbij gasverwarming
  of een warmtepomp niet mogelijk is.
  • lage transportkosten op brandstof (in de regio of online verkrijgbaar).


    

 • Manuals
 • Brochure

Related products