Nieuws

Thermische beveiliging
2020-09-03 09:24:00

UITZENDING KASSA 5 OF 12 SEPTEMBER 2020


Extra veiligheidssensor komend stookseizoen beschikbaar

 

Op 5 en/of 12 september 2020 besteedt Kassa aandacht aan ketels van het merk AGPO-Ferroli.

Na uitgebreid onderzoek door de NVWA in oktober 2019 is vastgesteld dat deze ketels bij

deugdelijk uitgevoerd periodiek onderhoud veilig zijn en ook veilig blijven. Wel heeft de

NVWA Ferroli destijds opgedragen cv-ketels van het typeEconpact, Ultima, MegaDense en

MegaLux te (laten) voorzien van een thermische beveiliging die de cv-ketel direct

uitschakelt wanneer de behuizing van de warmtewisselaar te heet wordt.

Deze voorziening, een makkelijk door de installateur aan te brengen sensor, is het

komende stookseizoen al beschikbaar voor iedereen die ervoor kiest deze extra

veiligheidsoptie op zijn ketel aan te brengen. De sensor is door een sensoren-fabrikant

ontwikkeld in samenspraak met Ferroli en de NVWA en getest door KIWA. Deze wordt

door Ferroli gratis aan onderhoudsbedrijven geleverd bij elke onderhoudsset. De sensor

is vanaf medio oktober 2020 leverbaar.

Ferroli benadrukt wel dat de sensor geen alternatief is voor onderhoud: indien de

eigenaar van de cv-ketel kiest voor het aanbrengen van de sensor is en blijft dit een

extra veiligheidsvoorziening. Het onderzoek van de NVWA uit 2019 onderstreept het

belang van deugdelijk onderhoud.

 

Voor video instructies over het aanbrengen van de thermische beveiliging klik hier. 

 

 

Parallel met auto-onderhoud

Het is goed dat Kassa aandacht besteedt aan de ontwikkeling van deze sensor en de

vraag of die op Econpact, MegaDens, Ultima en Megalux cv-ketels van Ferroli zou moeten

worden aangebracht. Net als bij de reparatie van een auto is de beslissing welk

onderhoud wordt gepleegd aan de eigenaar daarvan in samenspraak met de garage. De

fabrikant van de auto staat daarbuiten.

 

Voor het al dan niet tijdens regulier onderhoud aanbrengen van de sensor op een cv-

ketel geldt precies hetzelfde: de beslissing om dat wel of niet te doen is aan de eigenaar

van de cv-ketel in samenspraak met het onderhoudsbedrijf. Ferroli speelt bij die

beslissing als fabrikant van de cv-ketel geen rol.

Als het onderhoudsbedrijf meent dat het onderhoud goed is, is het aanbrengen van de

sensor niet nodig. Als het onderhoud niet goed is of de eigenaar van de cv-ketel wil toch

een extra veiligheidsoptie inbouwen dan kan hij of zij het onderhoudsbedrijf vragen de

gratis geleverde sensor aan te brengen.

 

Vragen met betrekking tot thermische beveiliging voor cv-ketels van Ferroli van

de typen AGPO Ferroli Econpact, MegaDens, Ultima of Megalux ketel

 

Instructiefilmpje aanbrengen thermische beveiliging

Klik op de tekst hierboven om naar het filmpje te gaan met instructies over het aanbrengen van de thermische beveiliging. 

 

Voelt Ferroli het als een verplichting om die beveiliging aan te brengen?

Het onderzoek van de NVWA in 2019 heeft bevestigd dat de ketels van AGPO Ferroli bij deugdelijk

uitgevoerd periodiek onderhoud veilig zijn en ook veilig blijven. De sensor, die de ketel

uitschakelt als die te heet wordt, is dus een "extra slot op de deur" die veiligheid biedt als

het onderhoud niet goed genoeg is verricht.


Het is dus géén verplichting de sensor aan te brengen, eigenaren van cv-ketels zoals

bijvoorbeeld woningbouwverenigingen zijn vrij om hiervoor te kiezen om een extra veilig

gevoel te creëren.

 

Heeft Ferroli zicht op het aantal ketels dat nu nog in gebruik is?

In Nederland bestaat –anders dan in ons omringende landen - geen registratieplicht. Elke ketelfabrikant in NL

heeft hetzelfde probleem. Cv-ketel producenten weten niet precies waar en op welke

adressen hun ketels in gebruik zijn in Nederland. Een betrouwbare schatting van het

aantal ketels valt niet te maken.


Voor dit probleem bestaat wel een oplossing: verplichte registratie en onderhoud van cv-

ketels. Een soort APK voor cv-ketels. Hier is in het verleden bij de politiek al regelmatig

op aangedrongen vanuit de branche NVI (de Ned Verwarmingsindustrie) en Techniek

Nederland (installateurs), maar dat is tot op heden niet door de politiek opgepakt.

 

Zijn ketels die niet goed en regelmatig zijn onderhouden na het plaatsen van de sensor

opeens wél veilig?

Nee, alleen goed en regelmatig onderhoud (eens per twee jaar)

garandeert een blijvend veilige werking van cv-ketels. Het is zinvol samen met het

onderhoudsbedrijf goed te kijken wanneer een ketel nog goed kan worden onderhouden

of zou moeten worden vervangen.


Waarom vervangt Ferroli deze ketels niet?

Het is voor elke cv-ketel eigenaar zinvol samen met het installatiebedrijf dat de ketel onderhoudt goed te kijken wanneer een

ketel op einde levensduur zou moeten worden vervangen. Doorgaans ligt dat ergens tussen de 13 en 15 jaar. Dit geldt voor alle cv-ketels.

Als een goed onderhouden ketel het nog doet, ook al is die 10 jaar oud, dan kan deze wellicht nog enkele jaren mee.

De ketels waar we het hier over hebben worden al een jaar of 10 niet meer gemaakt. Elke

cv-keteleigenaar doet er dus goed aan dit in overleg met zijn of haar onderhoudsbedrijf

te beslissen. De sensor is in dat opzicht dus geen alternatief die de ketel een eeuwig leven geeft:

Onderhoud blijft cruciaal, de sensor is een extra veiligheidsoptie die Ferroli gratis

aanbiedt.

 

De directeur van Ferroli stelde in een uitzending van Kassa dat de ketels bij goed

onderhoud niet gevaarlijk zijn. Is dat nog steeds de opvatting?

Jazeker en die opvatting is door het onderzoek van de NVWA van oktober 2019 bevestigd en ook de minister heeft

zich in zijn antwoord op kamervragen aansluiting gezocht bij dat onderzoek.

Moeten gebruikers van de AGPO Ferroli Econpact, MegaDens, Ultima of Megalux zich

zorgen maken over hun veiligheid? Nee, als zij het onderhoud goed en tijdig – elke twee

jaar - hebben laten doen, dan hoeven zij zich geen zorgen te maken. Als het

onderhoudsbedrijf de twijfel over de staat van een oude cv-ketel niet kan wegnemen,

dan kunnen ze nu dus kiezen voor het aanbrengen van een sensor. Die is zorgvuldig

getest en zorgt er hoe dan ook voor dat zich geen onveilige situatie kan voordoen.

 

Wat kan Ferroli adviseren aan gebruikers van deze cv-ketels?

Als fabrikant willen we dat gebruikers van onze cv-ketels te allen tijde een veilig gevoel hebben bij hun cv-ketel.

Daarom hebben we op verzoek van de NVWA de sensor ontwikkeld. Ferroli levert deze

sensor kosteloos bij de reguliere onderhoudssets. Het plaatsen van de sensor kan bij het

eerstvolgende reguliere onderhoud worden uitgevoerd. Ferroli hecht eraan te

benadrukken dat het aanbrengen van deze sensor een extra veiligheidsoptie is.


Verder kunnen we niet méér doen dan oproepen dat iedere eigenaar zijn of haar cv-ketel

tijdig en deugdelijk laat onderhouden. Alleen dat garandeert de goede werking van een

cv-ketel. Als het onderhoud niet goed is verricht is het verstandig dat de cv-ketel eigenaren in

overleg treden met hun onderhoudsbedrijf. En natuurlijk kunnen eigenaren van Ferroli

ketels zich bij twijfel bij Ferroli melden voor advies.


Wat staat er in het dossier met meldingen dat Kassa aan de NVWA overhandigde?

Ferroli kent deze meldingen niet. De NVWA heeft ondanks nauw contact niet verteld dat in dit

dossier meldingen zaten die met het ontwerp of de constructie van de betreffende ketel

samenhingen. Alle wel bij Ferroli bekende meldingen waarbij sprake was van

smeltschade waren terug te voeren op geen of gebrekkig onderhoud.

Hoe zit het met andere ketelfabrikanten? Alle ketels met aluminium warmtewisselaars

(nog steeds 80-90% van de Nederlandse markt) moeten tijdig en goed worden

onderhouden om veilige werking te garanderen. De NVWA heeft in haar rapport van

oktober 2019 aangekondigd een onderzoek bij andere fabrikanten te zullen starten. Het

is Ferroli niet bekend wat de status daarvan is.

 

Wim van de Wetering

Directeur Ferroli Nederland BV.

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE THERMISCHE BEVEILIGING, KLIK HIER