Nieuws

2020-07-31 09:46:00

Dringende oproep aan WBV, VVE en Vastgoedbeheerders inzake onderhoud van AGPO Ferroli cv-ketels


Waar bestaat correct onderhoud uit?

Zie video, klik hier

 

De aflopen periode is er aandacht geweest voor enkele incidenten met oudere, nog in gebruik zijnde, cv-ketels van AGPO Ferroli. Uit onderzoek blijkt dat achterstallig onderhoud in alle gevallen de oorzaak was. Naast het feit dat wij het zeer vervelend vinden dat deze incidenten zich hebben voorgedaan, begrijpen wij dat u zich hierdoor kunt afvragen of AGPO Ferroli cv-ketels wel veilig zijn.  Door middel van onderstaande informatie geven wij u antwoord op mogelijk vragen en doen we een dringende oproep tot goed onderhoud van uw AGPO Ferroli cv-ketel.

 

Het allerbelangrijkste is dat alle cv-ketels van het merk AGPO Ferroli veilig zijn, mits deze iedere twee jaar en op de juiste manier worden onderhouden. 

De cv-ketels waarbij zich incidenten hebben voorgedaan zijn van het type Econpact, Megadens, Ultima en Megalux, geproduceerd van 1997 tot 2011. In die periode heeft AGPO Ferroli ongeveer 400.000 cv-ketels aan de Nederlandse markt geleverd, waarvan er maximaal 100.000 nog in gebruik zijn.

Tot op heden zijn er drie brandincidenten bij ons gemeld. Daarnaast zijn enkele tientallen gevallen van smeltschade bekend. In het laatste geval hebben de cv-ketels zichzelf uitgeschakeld zonder schade te veroorzaken buiten de cv-ketel.

In alle bovengenoemde gevallen was achterstallig onderhoud de oorzaak. Zoals alle ketels moeten ook AGPO Ferroli cv-ketels elke twee jaar deugdelijk worden onderhouden om optimaal en veilig te blijven functioneren. 

 

Let daarom bij een AGPO Ferroli cv-ketel altijd op het volgende:

1.      Zorg ervoor dat u elke 2 jaar op de juiste manier onderhoud aan de cv-ketel laat uitvoeren door een erkend installatie- of onderhoudsbedrijf. Onder erkende installatie- of onderhoudsbedrijven verstaan wij installateurs die aangesloten zijn bij één van de meerdere branche gerelateerde kwaliteitslabels, zoals UNETO-VNI, SEI, Sterking, BRL6000, Kwaliteitsvakman en OK-CV.

2.      Onderhoud moet volgens de instructies van Ferroli uitgevoerd worden. Als dit niet wordt gedaan, is er geen sprake van goed onderhoud.

3.      Goed en grondig onderhoud neemt 1 tot 1.5 uur in beslag. Indien het onderhoud aanzienlijk korter duurt, is er geen sprake van goed onderhoud.

4.      Bij AGPO Ferroli cv-ketels geproduceerd van 1997 tot 2011 van het type Econpact, Megadens, Ultima of Megalux, moet – voorzover dat nog niet gedaan is - bij het onderhoud een metalen plaatje gemonteerd worden in de kijkopening ter vervanging van de doorzichtige siliconenstop. Sinds 2015 is dit plaatje toegevoegd aan alle AGPO Ferroli onderhoudssets.

5.      Zie erop toe dat bij onderhoudswerkzaamheden altijd de AGPO Ferroli universele branderpakkingsset en voorgeschreven materialen worden gebruikt. Vraag hier nadrukkelijk naar bij onderhoud.

 

Waar vind ik als installateur onderhoudsvoorschriften voor de oudere generatie toestellen?

Zie installatievoorschriften, klik hier

Waar vind ik de instructie voor onderhoud?

Zie instructie, klik hier

 

Wat als er geen (goed) periodiek onderhoud is gepleegd?


Ferroli benadrukt met klem om cv-ketels waaraan de afgelopen periode geen (goed) onderhoud is gepleegd, alsnog zo spoedig mogelijk een onderhoudsbeurt te laten geven door een erkend installatie-of onderhoudsbedrijf.

Mocht u vragen of twijfels hebben over het onderhoud, neem dan contact op met uw installatie- of onderhoudsbedrijf. Natuurlijk kunt u ook direct met AGPO Ferroli contact opnemen. Indien nodig zullen wij navraag doen bij het onderhoudsbedrijf en hen bij twijfel instrueren wat er gedaan moet worden.

Mocht u ondanks bovenstaande informatie vragen hebben over de veiligheid van AGPO Ferroli cv-ketels, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Dit kan via het volgende e-mailadres (vastgoed@ferroli.nl) en telefoonnummer (076 57 25 746).