Nieuws

2019-10-20 19:29:00

Antwoorden Ferroli Nederland BV op vragen Kassa


 

- De NVWA heeft gezegd dat jullie een thermische beveiliging moeten aanbrengen. Waar gaan jullie die bestellen en wanneer zal die beschikbaar zijn?

Ferroli is momenteel in gesprek met een aantal toeleveranciers voor het ontwikkelen van een dergelijke beveiliging. Deze moet nog helemaal worden ontwikkeld, omdat er in Nederland voorzover wij weten geen cv-ketels op de markt zijn met een dergelijke beveiliging. Nadat de beveiliging is ontwikkeld moet deze getest worden en volgt er een goedkeuring. We kunnen daarom op dit moment niets zeggen over de datum waarop de thermische beveiliging beschikbaar is, maar werken met diverse partijen aan een zo spoedig mogelijke oplossing. 

- Wat gaat deze beveiliging kosten en moeten bewoners dat bedrag zelf betalen? 

Tegen de tijd dat de beveiliging beschikbaar is weten we ook wat de kosten zijn en komen we met een voorstel. 

- Klopt het dat het Kiwa deze beveiliging eerst moet goedkeuren?

Omdat we een goedwerkende oplossing willen bieden, vinden we het gewenst dat een onafhankelijke instantie de oplossing goed onderzoekt op alle veiligheidsaspecten. Kiwa is in onze ogen een deskundige instantie die deze testen gaat uitvoeren. 

- Verwachten jullie dat deze beveiliging voor het einde van het stookseizoen beschikbaar zal zijn?

Zoals al naar voren komt in de vorige vragen zijn we met meerdere partijen zo snel mogelijk op zoek naar een goed werkende oplossing. 

- Hebben jullie in kaart waar deze ketels allemaal hangen? 

Zoals bekend, worden cv-ketels in Nederland via installatie- en onderhoudsbedrijven verkocht en bestaat er geen registratieplicht in ons land. Wij hebben contact met deze bedrijven en zodoende zijn via deze bedrijven op dit moment meer dan 85.000 cv-ketels in beeld. 

- Hoe gaan jullie de mensen die deze ketel hebben bereiken? 

Wij hebben inmiddels meer dan 85.000 ketels achterhaald en aan de markt ondertussen 88.000 onderhoudssets geleverd. Dit hebben we met de NVWA overlegd en zijn nu bezig met de NVWA om nog een aantal communicatie uit te zetten. De AVG staat niet toe dat wij de beschikking krijgen over de persoonsgegevens van de bezitters die bij installatie- en onderhoudsbedrijven bekend zijn. Onze acties zijn daarom gericht op het bereiken en informeren van bezitters onder andere: 

o Via genoemde installatie- en onderhoudsbedrijven, woningbouwverenigingen en Vve’s;

o Via mailings en berichten, waarin wij de bezitters wijzen op de noodzaak van deugdelijk regelmatig onderhoud door een deskundige monteur. Voorts stellen we ook de onderhoudsinstructies ter beschikking, onder vermelding van het feit dat alleen door deskundige monteurs de cv-ketels mogen worden geopend. We raden bezitters van cv-ketels ten zeerste af 

deze zelf te openen. Daarmee vervalt namelijk de verantwoordelijkheid van het installatie- en onderhoudsbedrijf. 

- Emeritus hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale, technisch onderzoeker Peter Coppes, onderhoudsbedrijf Breman, diverse monteurs die wij spraken, de VVD en SP zijn allen van mening dat de ketels zo snel mogelijk van de markt gehaald moeten worden. Wat vinden jullie daarvan?

Indien AGPO Ferroli ketels regelmatig goed worden onderhouden zijn deze veilig. Dat is ons standpunt, dat wordt bevestigd in een NVWA-rapport waaraan de zeven grootste installatie- en onderhoudsbedrijven een bijdrage hebben geleverd. Breman gaf als enige aan het onderhoud van deze ketel niet te kunnen doen, zoals het bedrijf ook reeds aangaf in een eerdere uitzending van Kassa. De andere zes bedrijven zijn daarentegen volgens eigen zeggen, goed in staat cv-ketels van AGPO Ferroli te onderhouden. Het staat anderen vrij een eigen mening te hebben. Voorts hebben wij de woordvoerders een aantal Tweede Kamerfracties geïnformeerd over deze kwestie, inclusief VVD en SP. Een inhoudelijke reactie hebben we tot dusverre niet ontvangen. 

- Waarom halen jullie deze ketels niet allemaal van de markt en bieden jullie de mensen niet tegen korting een nieuwe ketel aan?

Zoals hiervoor al gezegd, AGPO Ferroli ketels zijn veilig, mits regelmatig goed onderhouden. Een aantal daarvan loopt echter tegen het einde van de levenscyclus, dat zijn we met de NVWA eens. Op dit moment leggen we de laatste hand aan een voordeel-actie. Als onderdeel van deze actie biedt Ferroli indien de nieuwe bezitter de nieuwe cv-ketel registreert en laat onderhouden, een gratis verlenging van de garantietermijn van de cv- ketel. Meer informatie binnenkort op www.ferroli.nl 

Klopt het dat de ketels die vervangen worden en zijn voorzien van een warmte-terugwin- unit alleen gekoppeld kunnen worden aan opnieuw een Ferroli-ketel? Wat zijn de risico’s als er geen Ferroli, maar een ander merk aan de WTW-unit gekoppeld wordt?

In het verleden is er een combinatie van een ventilatie unit met WTW en een cv-ketel als één systeem op de markt gebracht en als zodanig getest en goedgekeurd door Kiwa. Door het ongetest vervangen van een onderdeel door een product van een ander merk voldoet het systeem niet aan de wettelijke eisen. Daarom heeft Kiwa daaraan geen goedkeuring afgegeven. Voor uitgebreide informatie zie www.ferroli.nl. Het enige toestel dat aan deze eisen voldoet is de BlueSense. Deze is uitgevoerd met een RVS warmtewisselaar en niet met een aluminium.