Nieuws

Onderkant BlueSense
2023-07-17 09:17:00

Persbericht Ferroli


Ferroli heeft samen met de NVWA en het RIVM een waarschuwing afgegeven aan eigenaren van onze cv-ketels, Ferroli BlueHelix en BlueSense, met serienummer beginnend met  22 of 23. 
Aanleiding is een onderzoek naar het ontstaan van een recente reeks besmettingen door de legionellabacterie. Ferroli beschouwt de gezondheid en veiligheid van onze klanten als onze hoogste prioriteit en we blijven volledig samenwerken met de NVWA en het RIVM om de oorzaak van deze tragische gevallen van blootstelling duidelijk te krijgen.
We beseffen dat onze producten een belangrijke rol spelen in het huishouden van onze klanten en nemen deze dan ook zeer serieus. Eigenaren van bovengenoemde producten raden we aan onze veiligheidsinstructies te raadplegen in het nieuwsgedeelte van onze website www.ferroli.com/nl/. We zullen blijven samenwerken met het RIVM en de NVWA om de veiligheid van onze klanten te waarborgen en waar nodig updates te geven.
Als eigenaren nog vragen hebben of meer informatie willen, kunnen zij contact met ons op nemen via info@ferroli.nl. of bellen met hun installateur
Wim van de Wetering
Algemeen directeur Ferroli Nederland